Νέα και ανακοινώσεις

Μοριακή Βιολογία

Η διαγνωστική μοριακή βιολογία είναι αναμφισβήτητα η ταχύτερα αναπτυσσόμενη περιοχή της εργαστηριακής ιατρικής και θα παίξει ένα δυναμικό και σημαντικό ρόλο στην κλινική ιατρική μέσα στην επόμενη δεκαετία. Δεδομένου ότι η περιοχή αυτή αναπτύσσεται, βοηθά στην κατανόηση για το πώς δομικές παραλλαγές στο DNA και RNA συνδέονται με την ανάπτυξη των χρόνιων παθήσεων...

Οστική Πυκνότητα

Η μέτρηση της οστικής πυκνότητας κυρίως με την μέθοδο της διπλής φωτονικής απορρόφησης μίας αναιμάκτου μεθόδου με ελάχιστη ακτινοβόληση του αρρώστου σε μια μικρή περιοχή του σώματος επιτρέπει την εκτίμηση εκείνων των νόσων που επηρεάζουν την ευθραυστότητα των οστών. Η μέτρηση της οστικής...

Καρκινικοί δείκτες

Καρκινικός δείκτης θεωρείται κάθε βιολογική ουσία η οποία μπορεί να μετρηθεί ποσοτικά ή να εκτιμηθεί ποιοτικά και η μέτρηση της ή η παρουσία της μπορεί να δώσει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη, τη φύση, το μέγεθος, την υποτροπή ή τη μεταστατική εξάπλωση μιας...

Οστεοπόρωση

Η οστεοπόρωση είναι διάχυτη νόσος του σκελετού η οποία χαρακτηρίζεται από χαμηλή οστική πυκνότητα, διαταραχές της μικρόαρχιτεκτονικής του οστικού ιστού οι οποίες οδηγούν σε αύξηση της ευθραυστότητας των οστών και κατά συνέπεια αυξήση του κινδύνου...

Φασματομετρία μάζας

Πρόκειται για μια ευαίσθητη τεχνική ποσοτικού και ποιοτικού προσδιορισμού χημικών ενώσεων η οποία προσδιορίζει ιόντα σε αέρια φάση. Πιο συγκεκριμένα, τα δείγματα προς ανάλυση εισάγονται σε μία πηγή ιόντων, ιονίζονται και στη συνέχεια διαχωρίζονται από τον ανιχνευτή μαζών βάσει του λόγου μάζας...