Βιοχημεία


Εκτελείται ολόκληρο το φάσμα των βιοχημικών αιματολογικών εξετάσεων μέ κλινικό ενδιαφέρον.