ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ


Η μέτρηση της οστικής πυκνότητας πραγματοποιείται με την μέθοδο της διπλής φωτονικής απορρόφησης, μίας αναίμακτης μεθόδου, με ελάχιστη ακτινοβόληση του ασθενούς, σε μια μικρή περιοχή του σώματος και επιτρέπει την εκτίμηση εκείνων των νόσων που επηρεάζουν την ευθραυστότητα των οστών. Η μέτρηση της οστικής πυκνότητας έχει καταστεί βασική εξέταση για την μελέτη της οστεοπόρωσης και της ευθραυστότητας των οστών.

Μέτρηση οστικής πυκνότητας (Μέθοδος)  

Χρησιμοποιείται σύστημα μετρήσεως οστικής πυκνότητας διπλής φωτονικής απορρόφησης 4ης γενιάς με χρήση φωτονίων Ακτινοβολίας “Χ” εξοπλισμένο με πολλαπλούς ανιχνευτές για ταχεία εκτέλεση της εξέτασης.

Η μέθοδος αυτή είναι η πλέον ακριβής διαθέσιμη σήμερα, με ακρίβεια της τάξης του 1% έναντι του 5% της ποσοτικής αξονικής τομογραφίας.

Η ακτινοβόληση του εξεταζόμενου είναι μόνο 2 mrem έναντι 1000 mrem της ποσοτικής αξονικής τομογραφίας.

Η ευαισθησία της μεθόδου είναι πολύ υψηλή και επιτρέπει την παρακολούθηση των ασθενών προ και μετά τη θεραπεία.

Θα πρέπει να σημειωθεί...

T και Ζ scores  

To αποτέλεσμα της μέτρησης της οστικής πυκνότητας του κάθε ασθενούς συγκρίνεται με την καμπύλη αναφοράς, για κάθε σημείο του σώματος που γίνεται η μέτρηση. Η σύγκριση γίνεται και η διαφορά εκφράζεται σε σταθερές αποκλίσεις με δύο τρόπους :

Το Τ score, που είναι η διαφορά, σε σταθερές αποκλίσεις, μεταξύ της μετρηθείσας οστικής πυκνότητας και της μέσης τιμής νέου ενήλικα (στο μέγιστο της οστικής μάζας).

Το Ζ score, που είναι η διαφορά, σε σταθερές αποκλίσεις, μεταξύ της μετρηθείσας οστικής πυκνότητας και της μέσης τιμής ατόμων της αυτής ηλικίας και φύλου.

Κατά κανόνα μια σταθερή απόκλιση είναι της τάξης του 10-15% της μέσης τιμής ανάλογα με το σημείο του σώματος που γίνεται η μέτρηση. Η καμπύλη αναφοράς ή καμπύλες φυσιολογικών τιμών διαφέρουν με τη φυλή. Υψηλότερες είναι οι τιμές της οστικής πυκνότητας στη μαύρη φυλή, ακολουθεί η λευκή φυλή και έπεται η κίτρινη φυλή.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΟΣΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ WHO


Με βάση τον ορισμό του WHO όταν
Τ score >= -1 = φυσιολογικό
Τ score < -1 = οστεοπενία
Τ score < -2.5 = οστεοπόρωση
Τ score <-2.5 + τουλάχιστον ένα κάταγμα = βαριά οστεοπόρωση

Πρέπει να σημειωθεί ότι η οστεοπενία είναι ένας όρος που συνδέεται με τη μέτρηση της οστικής πυκνότητας, δεν αποτελεί νόσο και από μόνη της δεν αποτελεί κριτήριο για τη λήψη απόφασης θεραπευτικής αγωγής.

Σύμφωνα με το WHO, το Ζ score δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στις εμμηνοπαυσιακές γυναίκες αλλά στις γυναίκες προ της εμμηνόπαυσης. Η πρόταση όμως αυτή του WHO ουσιαστικά καταργεί την έννοια του φυσιολογικού σε συνάρτηση με την ηλικία και οδηγεί σε ένα βαθμό σε ταύτιση της οστεοπόρωσης με την αναμενόμενη μείωση της οστικής πυκνότητας με την αύξηση της ηλικίας και κατά συνέπεια, ενδεχομένως στην αύξηση των ατόμων που οδηγούνται σε θεραπευτική αγωγή.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΟΣΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ WHO
Όπως φαίνεται στις κατανομές, στην ηλικία των 45 ετών το 1/4 των γυναικών είναι οστεοπενικές, των 55 ετών το 1/3, των 65 και 75 ετών το πλείστο είναι οστεοπενικές ή οστεοπορωτικές με βάση το Τscore.