ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ


Οι κυτταρολογικές εξετάσεις αφορούν σε δείγματα ληφθέντα από διάφορα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού και έχουν στόχο την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την παρακολούθηση διαφόρων παθήσεων.

ΠΡΟΛΗΨΗ

Το τεστ Παπανικολάου (PAP-τεστ) είναι μια προληπτική ανώδυνη δοκιμασία ελέγχου που ανιχνεύει με επιτυχία ενδεικτικά κύτταρα καρκίνου του τραχήλου της μήτρας ή κύτταρα που μπορεί μελλοντικά να εξελιχθούν σε καρκινικά .

Ολες οι γυναίκες αμέσως μετά την έναρξη της σεξουαλικής ζωής τους, είναι σκόπιμο να ξεκινούν να κάνουν το PAP-τεστ. Η εξέταση πρέπει να επαναλαμβάνεται περιοδικά κάθε χρόνο, ακόμα και σε γυναίκες που βρίσκονται στην εμμηνόπαυση. Εφευρέθηκε από τον Έλληνα ιατρό Γεώργιο Παπανικολάου πριν από 50 χρόνια.

Σήμερα το PAP-τεστ θεωρείται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ως το μόνο τεστ πρόληψης καρκίνου, ενώ από πολλούς αναγνωρίζεται ως ή πιο σημαντική πρόοδος στον έλεγχο του καρκίνου στον 20o αιώνα.

Σήμερα, 50 χρόνια μετά την πρωτοεμφάνιση του συμβατικού PAP-τεστ έχουμε μια βελτιωμένη μέθοδο εξέτασης. Το Thin-Prep PAP-τεστ γίνεται με την μέθοδο κυτταρολογίας υγρής φάσης. Είναι το πρώτο PAP-τεστ υγρής φάσης και από το 1996 έχει εγκριθεί από τον Αμερικανικό Οργανισμό τροφίμων και φαρμάκων (FDA). Παγκόσμιες μελέτες έχουν δείξει ότι έχει ακριβέστερα και πιο αξιόπιστα αποτελέσματα από το συμβατικό PAP-τεστ. Η διαδικασία λήψης των κυττάρων είναι η ίδια όπως και στο συμβατικό PAP-τεστ. Η διαφορά της μεθόδου υγρής φάσης είναι ότι, τα κύτταρα αντί να επιστρώνονται σε ένα πλακίδιο που στη συνέχεια αποστέλλεται για μικροσκοπική εξέταση, μεταφέρονται σε ένα ειδικό φιαλίδιο με διάλυμα συντήρησης. Επιπλέον, η επίστρωση στο πλακίδιο γίνεται στο κυτταρολογικό εργαστήριο αυτόματα, με ειδική συσκευή. Με αυτό τον τρόπο φτάνουν στον Κυτταρολόγο το σύνολο των κυττάρων, χωρίς απώλειες ή «φθορές», γεγονός που ενισχύει την εμπιστοσύνη για την αξιοπιστία του αποτελέσματος.

Το Thin-prep παρέχει τη δυνατότητα σε περίπτωση διάγνωσης λοίμωξης από HPV, να γίνονται από το ίδιο δείγμα επιπλέον εξετάσεις όπως π.χ. τυποποίηση του ιού HPV κ.α.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Αφορά σε εξετάσεις κυτταρολογικών δειγμάτων ληφθέντων από:

  • Παρακεντήσεις (FNAC) από αλλοιώσεις διαφόρων οργάνων ψηλαφητών ή μη, π.χ. θυρεοειδής, μαστός, πνεύμονας, ήπαρ, σιελογόνοι αδένες, λεμφαδένες κ.α. Από τα ίδια δείγματα μπορεί να γίνουν επιπλέον εξετάσεις όπως π.χ. ανίχνευση της μετάλλαξης του γονιδίου BRAF στον θυρεοειδή που συνεισφέρει στη διάγνωση καρκίνου του θυρεοειδούς.
  • Βρογχοσκοπήσεις όπως ψήκτρα, βρογχικές εκκρίσεις, πτύελα.κ.α.
  • Ούρα, έκκριμα θηλής.
  • Αλλοιώσεις στοματικής κοιλότητας και δερματικές αλλοιώσεις.
  • Υγρά κύστεων ή διαφόρων κοιλοτήτων σώματος όπως π.χ. πλευριτικό, περιτοναϊκό, υγρό δουγλασείου κ.α.
  • Ενδοσκοπήσεις διαφόρων οργάνων όπως οισοφάγο, στόμαχο, χοληδόχο πόρο, παγκρεατικό πόρο κ.α.