Νέα και ανακοινώσεις

Νέες ποικιλίες του ιου COVID-19

Το τελευταίο διάστημα στο προσκήνιο των ζητημάτων υγείας βρίσκεται η μετάλλαξη Delta του ιού SARS-CoV-2. Η πλέον πιο διαδεδομένη μετάλλαξη αποτελεί και την πιο μεταδοτική μορφή του ιού συγκριτικά με τις μεταλλάξεις Alpha και Beta. Η μετάλλαξη αυτή φαίνεται να έχει...

Μετάδοση του ιού SARS-COV-2

Όσον αφορά τον τρόπο μετάδοσης της νόσου SARS-COV-2, παρά το ότι προηγήθηκαν ανάλογα αναπνευστικά νοσήματα από ιούς αυτής της κατηγορίας, η ιατρική κοινότητα δεν είχε σαφή και τεκμηριωμένη άποψη...

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ Covid-19

Τα διαθέσιμα συσσωρευμένα στοιχεία δείχνουν ότι η κύρια οδός μετάδοσης της νόσου είναι δια της αναπνευστικής οδού, με τον ιό να αιωρείται είτε σε σταγονίδια είτε σε μικρότερα σωμάτια αερολυμάτων. Η δυναμική μετάδοσης είναι ετερογενής και φαίνεται να υπάρχουν παράγοντες με σημαντικό ρόλο στην υπερδιάδοση και τη διατήρηση της επιδημίας. Είναι σίγουρο ότι η κοντινή απόσταση μεταξύ νοσούντων...

Εκτέλεση του τεστ για τον Κορωνοϊό

Τους τελευταίους μήνες μετά την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) και μετά την ταυτοποίηση του ιού SARS -COV-2 αναπτύχθηκαν αξιόπιστα tests βασιζόμενα στην αλυσωτή αντίδραση της πολυμεράσης, για την ανίχνευση του νουκλεϊνικού οζέος ή του αντιγόνου του ιού. Οι μέθοδοι που αναπτύχθηκαν ανιχνεύουν σε ξέσματα του ρινικού βλεννογόνου ή του στοματοφάρυγγα τον ιό SARS-CoV-2 που προκαλεί την νόσο COVID-19....

Οστική Πυκνότητα

Η μέτρηση της οστικής πυκνότητας κυρίως με την μέθοδο της διπλής φωτονικής απορρόφησης μίας αναιμάκτου μεθόδου με ελάχιστη ακτινοβόληση του αρρώστου σε μια μικρή περιοχή του σώματος επιτρέπει την εκτίμηση εκείνων των νόσων που επηρεάζουν την ευθραυστότητα των οστών. Η μέτρηση της οστικής...

Καρκινικοί δείκτες

Καρκινικός δείκτης θεωρείται κάθε βιολογική ουσία η οποία μπορεί να μετρηθεί ποσοτικά ή να εκτιμηθεί ποιοτικά και η μέτρηση της ή η παρουσία της μπορεί να δώσει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη, τη φύση, το μέγεθος, την υποτροπή ή τη μεταστατική εξάπλωση μιας...

Οστεοπόρωση

Η οστεοπόρωση είναι διάχυτη νόσος του σκελετού η οποία χαρακτηρίζεται από χαμηλή οστική πυκνότητα, διαταραχές της μικρόαρχιτεκτονικής του οστικού ιστού οι οποίες οδηγούν σε αύξηση της ευθραυστότητας των οστών και κατά συνέπεια αυξήση του κινδύνου...

Φασματομετρία μάζας

Πρόκειται για μια ευαίσθητη τεχνική ποσοτικού και ποιοτικού προσδιορισμού χημικών ενώσεων η οποία προσδιορίζει ιόντα σε αέρια φάση. Πιο συγκεκριμένα, τα δείγματα προς ανάλυση εισάγονται σε μία πηγή ιόντων, ιονίζονται και στη συνέχεια διαχωρίζονται από τον ανιχνευτή μαζών βάσει του λόγου μάζας...