Διαθέσιμες παρουσιάσεις

Ακολουθεί λίστα με διαθέσιμες παρουσιάσεις σχετικές με τα θέματα και τις εξετάσεις που απασχολούν το εργαστήριο μας:

• Αναλυτική παρουσίαση μέτρησης οστικής πυκνότητας από τους ιατρούς του εργαστηρίου.

• Σχετικά με την τεχνική της φασματομετρίας μάζας.

• Αναλυτική παρουσίαση για τις ορμόνες του θυρεοειδούς αδένα.

• Παρουσίαση διαφόρων ουσιών.

• Παρουσίαση καρκινικών δεικτών.

• Παρουσίαση ορμονών.

• Προσφορές στις εξετάσεις του εργαστηρίου.

Επιπλέον...

Άνάλογα με την μορφή στη οποία έχουν δημιουργηθεί, οι παραπάνω παρουσιάσεις απαιτούν την ύπαρξη των προγραμμάτων MS PowerPoint 2003 ή MS Word 2003 (ή πιο σύγχρονο) στη συσκευή σας ή υποστήριξη σε αντίστοιχο / συμβατό λογισμικο. Ορισμένες παρουσιάσεις είναι σε μορφή .pdf και απαιτούν το λογισμικό Adode Reader.