Τιμοκατάλογος

Κάντε κλικ στην ακόλουθη εικόνα για να δείτε τις τρέχουσες προσφορές εξατάσεων που προσφέρονται από το εργαστήριό μας:


Αναλυτικός τιμοκατάλογος εργαστηρίου:

Εξέταση Τιμή (ευρώ)
T.S.H. (ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ) 18,60
ΑΝΤΙ-Τg (ΑΝΤΙΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡINH) 18
ΑΝΤΙ-ΤPO (ΑΝΤΙΣ.ΘΥΡΕΟΕΙΔ.ΕΝΑΝΤΙ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΗΣ) 22,50
ΘΥΡΟΞΙΝΗ ΟΛΙΚΗ Τ4 12,40
ΤΡΙΙΩΔΟΘΥΡΩΝΙΝΗ Τ3 18,60
FT3 (ΕΛΕΥΘΕΡΗ Τ3) 18
FT4 (ΕΛΕΥΘΕΡΗ Τ4) 30,80
ΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (TG) 17,80
TSI 18,60
ΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ 17,80
ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗ (PTH) 24,70
Α-ΕΜΒΡΥΙΚΗ ΣΦΑΙΡΙΝΗ (AFP) (Α-ΦΕΤΟΠΡΩΤΕΙΝΗ) 18,60
CEA 21
CA 15-3 31,70
CA12-5 21
CA 19-9 21
CA 50 21
SCC 61,80
CA 72-4 21
NSE (ΕΙΔΙΚΗ ΝΕΥΡΩΝΙΚΗ ΕΝΟΛΑΣΗ) 61,30
T.P.A. (ΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ) 67,60
PSA (ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ) 21
PSA FREE 21
ΓΑΣΤΡΙΝΗ 18,60
ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ 22,90
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΡΕΝΙΝΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΟΠΩΣΗ 40,30
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΡΕΝΙΝΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΗΡΕΜΙΑ 40,30
ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 18,60
ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΟΥΡΩΝ 18,60
ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΟΥΡΩΝ 24Η 18
ACTH (ΦΛΟΙΟΤΡΟΠΟΣ) 18,60
ΣΩΜΑΤΟΜΕΔΙΝΗ (TGE-1) 33
ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (GH) 18,60
ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ ΜΕ L-DOPA (0,30,60) 55,80
ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ ΜΕ L-DOPA (0,30,60,90) 74,40
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ (ΙΝSULINE) 18,60
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ (ΙΝSULINE) 0'1,2,3h 74,40
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ (ΙΝSULINE) 0'30'60'90'120' 93
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ (ΙΝSULINE) 0'30'60'90'120'150' 111,60
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ (ΙΝSULINE) 0'30'60'90'120'150'180΄ 130,20
C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ ΑΙΜΑΤΟΣ 14,30
C ΠΕΠΤΙΔΙΟ 0,1,2,3h 57,20
C ΠΕΠΤΙΔΙΟ 0'1,2,3,4,5h 85,80
C ΠΕΠΤΙΔΙΟ 0'30'60'90'120' 71,50
C ΠΕΠΤΙΔΙΟ 0'30'60'90'120'150' 85,80
C ΠΕΠΤΙΔΙΟ 0'30'60'90'120'150'180' 100,10
FSH ΘΥΛΑΚΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ 16,20
LH ΩΧΡΙΝΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ 16,20
LRF TEST (0, 30, 60) 97,20
ΟΙΣΤΡΙΟΛΗ 18,60
E2 (ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ) 18,60
TESTO (ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ) 24,70
F-TESTO ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ 24
PRL (ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ) 18,60
PRG (ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ) 18,60
17 ΥΔΡΟΞΥ-ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ 14,30
S-DHEA 30
ΑΝΔΡΟΣΤΕΝΔΙΟΝΗ (Δ4Α) 30
HCG-B (ΧΟΡΙΑΚΗ ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΗ) 18,60
SHBG 10,70
ΟΣΤΕΟΚΑΛΣΙΝΗ 23,80
ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ 14,30
ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ 10,70
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12 22,90
ΔΙΓΟΞΙΝΗ 22,00
ΟΓΚΟΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 105
ΡΥΘΜΟΣ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ 80